Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityka Cookies Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.
TAK, WYRAŻAM ZGODĘ
Polska Energetyka Pro

Jakie ceny obowiązują naszych klientów? 

Odbiorcom indywidualnym dedykujemy ofertę w dwóch grupach taryfowych: G11 i G12.

Każda z nich odpowiada innym potrzebom gospodarstwa domowego.

Jedna Stawka (G11) - JS/13/01
Jedna Stawka (G11) - JS/13/01
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony. 
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/miesiąc – 7,99 zł brutto.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.

 

Jedna Stawka (G11) - JS/13/02
Jedna Stawka (G11) - JS/13/02
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony. 
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/miesiąc – 7,99 zł brutto.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Jedna Stawka (G11) - JS/13/04
Jedna Stawka (G11) - JS/13/04
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 23 września 2013 r. 
 • Opłata Handlowa w zł brutto/miesiąc – 7,98 zł brutto.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 23 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Jedna Stawka (G11) - JS/13/06
Jedna Stawka (G11) - JS/13/06
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 19 grudnia 2013 r. 
 • Opłata Handlowa w zł brutto/miesiąc – 7,98 zł brutto.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 19 grudnia 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Stała Stawka (G11) - SS/13/03
Stała Stawka (G11) - SS/13/03
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony. 
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 września 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/miesiąc – 7,98 zł brutto.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15 00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Stała Stawka (G11) - SS/13/05
Stała Stawka (G11) - SS/13/05
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 23 września 2013 r. 
 • Opłata Handlowa w zł brutto/miesiąc – 7,98 zł brutto.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 23 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Tańsze Wieczory (G12) - TW/01/13/01
 Tańsze Wieczory (G12) - TW/01/13/01
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/ miesiąc - 7,99 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Enea Operator Sp. z o.o.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) – TW/01/13/02
Tańsze Wieczory (G12) – TW/01/13/02
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 23 września 2013 r. 
 • Opłata handlowa w zł brutto/ miesiąc - 7,98 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Enea Operator Sp. z o.o.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 23 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 -15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) - TW/02/13/01
Tańsze Wieczory (G12) - TW/02/13/01
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/ miesiąc - 7,99 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Energa-Operator SA
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) – TW/02/13/02
Tańsze Wieczory (G12) – TW/02/13/02
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 23 września 2013 r. 
 • Opłata handlowa w zł brutto/ miesiąc - 7,98 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Energa-Operator SA
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 23 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 -15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) - TW/03/13/01
Tańsze Wieczory (G12) - TW/03/13/01
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/ miesiąc - 7,99 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD PGE Dystrybucja SA.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) – TW/03/13/02
Tańsze Wieczory (G12) – TW/03/13/02
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 23 września 2013 r. 
 • Opłata handlowa w zł brutto/ miesiąc - 7,98 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD PGE Dystrybucja SA.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 23 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 -15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) - TW/04/13/01
Tańsze Wieczory (G12) - TW/04/13/01
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/ miesiąc - 7,99 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Tauron Dystrybucja SA.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) - TW/04/13/02
Tańsze Wieczory (G12) - TW/04/13/02
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/ miesiąc - 7,99 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Tauron Dystrybucja SA.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) – TW/04/13/03
Tańsze Wieczory (G12) – TW/04/13/03
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 23 września 2013 r. 
 • Opłata handlowa w zł brutto/ miesiąc - 7,98 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Tauron Dystrybucja SA.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 23 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 -15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) - TW/05/13/01
Tańsze Wieczory (G12) - TW/05/13/01
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 1 czerwca 2013 r. 
 • Stawka opłaty handlowej w zł brutto/ miesiąc - 7,99 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 1 czerwca 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się, jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz stawki stałej zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 – 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Tańsze Wieczory (G12) – TW/05/13/02
Tańsze Wieczory (G12) – TW/05/13/02
 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik niniejszy obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Ceny energii elektrycznej obowiązujące Odbiorcę od 23 września 2013 r. 
 • Opłata handlowa w zł brutto/ miesiąc - 7,98 zł brutto.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Odbiorcy mogą zawierać Umowy w zakresie niniejszego Cennika bądź skorzystać z niniejszego Cennika w terminie od 23 września 2013 r.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny  6:00 – 13:00 ; 15:00 – 22:00
  Noc:   godziny 22:00 – 6:00; 13:00 -15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Dynamiczna Stawka G11 - DS/14/01

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

DS/14/04 - ceny za 2014 r.

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

DS/14/01 2015 r.

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

DS/14/01 2016

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

DS/14/01 2017

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą z OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/01/14/01

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

TG/01/14/01 2014

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

TG/01/14/01 2015

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

TG/01/14/01 2016

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

TG/01/14/01 2016

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą przez Odbiorcę z OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Enea Operator Sp. z o.o.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennik oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/02/14/01

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

TG/02/14/01 2014

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

TG/02/14/01 2015

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

TG/02/14/01 2014

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

TG/02/14/01 2017

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą przez Odbiorcę z OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Energa-Operator SA.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/03/14/01

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

TG/03/14/01 2014

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

TG/03/14/01 2015

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

TG/03/14/01 2016

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

TG/03/14/01 2017

 

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą przez Odbiorcę z OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD PGE Dystrybucja SA.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.

 

Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/04/14/01

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

TG/04/14/01 2014

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

TG/04/14/01 2015

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

TG/04/14/01 2016

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

TG/04/14/01 2017

 

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą przez Odbiorcę z OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Tauron Dystrybucja SA.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.

 

Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/05/14/01

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

TG/05/14/01 2014

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

TG/05/14/01 2015

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

TG/05/14/01 2016

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

TG/05/14/01 2017

 

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą przez Odbiorcę z OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.

 

Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/06/14/01
Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą przez Odbiorcę z OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD PKP Energetyka S.A.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Dynamiczna Stawka G11 – DS/14/02

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/01/14/02

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Enea Operator Sp. z o.o.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/02/14/02

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Energa-Operator SA.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/03/14/02

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD PGE Dystrybucja SA.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/04/14/02

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD Tauron Dystrybucja SA.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/05/14/02

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Tanie Godziny G12 – TG/06/14/02

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna opłata handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Obejmuje odbiorców przyłączonych do sieci OSD PKP Energetyka S.A.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Cała Doba G11 - CD/15/01

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Cennik Promocyjny Dzień i Noc G12 - DN/15/01

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Standardowy (Cennik Podstawowy) Grupa Taryfowa G11 i G12

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę z jednostrefowym Układem pomiarowo-rozliczeniowym (G11):

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę z dwustrefowym Układem pomiarowo-rozliczeniowym (G12):

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Standardowy obowiązuje Odbiorców, którzy zawarli Umowy na czas nieokreślony.
 • Cennik Standardowy obowiązuje Odbiorców, których Umowa zawarta na czas określony przekształciła się w Umowę zawartą na czas nieokreślony i których Sprzedawca po przekształceniu poinformuje o planowanej zmianie cen energii elektrycznej lub miesięcznej Opłaty Handlowej, w tym podwyżce cen oraz opłat, na co najmniej 60 dni przed ich wprowadzeniem oraz prześle Cennik Standardowy.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 oraz Opłaty Handlowej pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Standardowy (Cennik Podstawowy) G11 i G12 (PEP/2014/05/06)

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę z jednostrefowym Układem pomiarowo-rozliczeniowym (G11):

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę z dwustrefowym Układem pomiarowo-rozliczeniowym (G12):

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Standardowy obowiązuje Odbiorców, którzy zawarli Umowy na czas nieokreślony.
 • Cennik Standardowy obowiązuje Odbiorców, których Umowa zawarta na czas określony przekształciła się w Umowę zawartą na czas nieokreślony i których Sprzedawca po przekształceniu poinformuje o planowanej zmianie cen energii elektrycznej lub miesięcznej Opłaty Handlowej, w tym podwyżce cen oraz opłat, na co najmniej 60 dni przed ich wprowadzeniem oraz prześle Cennik Standardowy.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 oraz Opłaty Handlowej pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Pełen Energii G11 - PE/15/01

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony 48 miesięcy oraz umów przedłużonych na kolejny czas określony 36 miesięcy.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Cennik Promocyjny Gwarantowane ceny na lata G12 – GL/15/01

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony 48 miesięcy oraz umów przedłużonych na kolejny czas określony 36 miesięcy.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 Cennika Promocyjnego oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 Cennika Promocyjnego uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.
Cennik Promocyjny Twoja Stawka G11 – TS/16/01

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

 

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla Umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony 48 miesięcy oraz umów przedłużonych na kolejny czas określony 36 miesięcy.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.

 

Cennik Promocyjny Zmienna Stawka G12– ZS/16/01

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Miesięczna Opłata Handlowa oraz cena energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

 • Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą pomiędzy Odbiorcą a OSD według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD.
 • Z Cennika Promocyjnego mogą korzystać Odbiorcy posiadający dwustrefowy Układ pomiarowo-rozliczeniowy i zużywający energię elektryczną na potrzeby wiejskich i miejskich gospodarstw domowych oraz pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem tych gospodarstw, z wyłączeniem przedpłatowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych.
 • Cennik Promocyjny obowiązuje dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na czas określony 48 miesięcy oraz umów przedłużonych na kolejny czas określony 36 miesięcy.
 • Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego.
 • Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 oraz Opłaty Handlowej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego dla danego roku kalendarzowego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
 • Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
 • Opłata za zlecenie wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej, naliczana będzie zgodnie z zatwierdzaną Taryfą OSD, z którym Odbiorca ma zawartą Umowę o świadczenie usług dystrybucji.
 • Ceny energii elektrycznej określone w § 2 uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
 • Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
  Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
  Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
  i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
 • Sprzedawca może uwzględnić inny podział doby na strefy czasowe niż standardowy, jeżeli wynika to z zasad określonych w Taryfie OSD.