Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityka Cookies Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.
TAK, WYRAŻAM ZGODĘ
Polska Energetyka Pro

Questions & Answers

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.

Ważne informacje


Uprzejmie informujemy, że Polska Energetyka PRO sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z Polskim Centrum Telemedycznym. Spółki prowadzą całkowicie oddzielną działalność, są odrębnymi firmami pomiędzy, którymi nie ma żadnego związku, tak kapitałowego jak i osobowego. W naszej ofercie nie ma usług telemedycznych.

Zmiana sprzedawcy


Na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, zmieniły się zasady sprzedaży energii elektrycznej. Od 1 lipca 2007 roku możemy korzystać z prawa do samodzielnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Tym samym każdy z nas dostał możliwość wybrania najkorzystniejszej dla siebie oferty, która nie zostanie nam przez nikogo narzucona z góry.

Czy mogę zmienić Sprzedawcę i Dystrybutora energii elektrycznej?
Możliwa jest jedynie zmiana sprzedawcy. Zasadę tę reguluje ustawa, na mocy której każdy dystrybutor ma przypisany określony obszar, za który odpowiada, obejmujący wszystkie końcowe miejsca poboru energii elektrycznej z danego terenu, w związku z czym nie ma możliwości jego zmiany.

Czy po podpisaniu umowy sprzedażowej z PEP wzrosną opłaty dystrybucyjne?
Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się dystrybucją energii (dystrybutor), jest zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki za przesył i dystrybucję energii dla całego kraju określone są w Taryfie zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Czy to prawda, że po zmianie sprzedawcy będę otrzymywać dwie faktury?
Tak. Jedną fakturę wystawi nowy Sprzedawca za sprzedaną energię, a drugą lokalny Dystrybutor za dostarczenie tej energii do Odbiorcy. Do tej pory obie te opłaty znajdowały się na jednej fakturze. Rekompensatą za konieczność opłacania dwóch faktur będzie jednak niższa cena energii.

Czy w czasie procesu zmiany sprzedawcy mogę zmienić również taryfę?
Zmianę taryfy należy zgłosić u lokalnego Dystrybutora. Optymalnym rozwiązaniem jest zmiana taryfy przed rozpoczęciem zmiany sprzedawcy. W tym celu należy zgłosić się do Dystrybutora i tam zgłosić chęć zmiany taryfy, a następnie rozpocząć proces zmiany sprzedawcy. Możliwa jest również zmiana taryfy po zmianie Sprzedawcy. Po zakończeniu procesu należy udać się do Dystrybutora, dokonać zmiany taryfy a następnie poinformować o tym fakcie nowego sprzedawcę.

Czy w trakcie zmiany Sprzedawcy może zabraknąć prądu?

Nie. Nasza propozycja polega tylko i wyłącznie na zmianie sprzedawcy energii. Odpowiedzialność za ciągłość dostaw energii elektrycznej spoczywa na dystrybutorze energii elektrycznej. Również w jego gestii leży naprawa urządzeń, odczyt liczników, oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy.

Do kogo, w razie awarii, należy dzwonić po zmianie dostawcy energii elektrycznej?
W tym przypadku nic się nie zmienia – w razie awarii, podobnie jak do tej pory, dzwonimy do Pogotowia Energetycznego, które realizuje swoje zadania w ramach Operatora Sieci Dystrybucyjnej odpowiedzialnego za infrastrukturę energetyczną na określonym terenie.

Ile zapłacę za zmianę sprzedawcy?
Zgodnie z URE zmiana Sprzedawcy jest bezpłatna.

Ile trwa procedura zmiany sprzedawcy?
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami czas trwania pierwszej zmiany sprzedawcy powinien wynosić od 30 do 60 dni.

Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Od kiedy zaczyna obowiązywać umowa z nowym sprzedawcą?
Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.

Dlaczego OSD pozwala na korzystanie ze swojej infrastruktury energetycznej firmie konkurencyjnej?

Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (Operator Systemu Dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Prawo swobodnego wyboru Sprzedawcy określa Zasada TPA (oznacza możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej).

Umowa sprzedaży energii elektrycznej


Czym jest umowa sprzedaży energii elektrycznej?
 

Umowa sprzedaży energii elektrycznej to umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą energii (Klientem), na podstawie której odbywa się sprzedaż energii elektrycznej.
Umowa sprzedaży określa m.in.:

 • miejsce dostarczenia energii do odbiorcy (miejsce punktu poboru energii elektrycznej),
 • nazwę Dystrybutora/ Operator Systemu Dystrybucyjnego,
 • numer licznika/ nr ewidencyjny,
 • numer PPE (miejsce punktu poboru energii elektrycznej),
 • taryfę Dystrybutora,
 • przewidywane roczne zużycia energii elektrycznej w kWh,
 • okres wypowiedzenia u dotychczasowego Sprzedawcy,
 • nazwę produktu/ oferty,
 • sposób prowadzenia rozliczeń (częstotliwość wystawienia faktur za energię elektryczną),
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
 • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Ile czasu obowiązuje umowa sprzedaży energii elektrycznej?
Umowa sprzedaży energii elektrycznej z Polska Energetyka PRO zawierana jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej (OWU) oraz w Cenniku. Obecnie termin obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej w PEP obejmuje okres 36 lub 48 miesięcy.

Czy przed zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej mogę zapoznać się z dokumentami?
Nasi doradcy udzielą niezbędnych informacji pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta +48 (22) 397 41 33, lub Infolinia: 801 911 611. Pytania można także kierować na adres e-mail bok@polskaenergetykapro.pl. Nasi doradcy przekażą wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Jak dowiem się o tym, że zawarta przeze mnie umowa sprzedaży energii elektrycznej weszła w życie?
W każdym momencie można do nas zadzwonić, doradcy Polskiej Energetyki PRO przekażą aktualną informację o statusie realizacji umowy pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta +48 (22) 397 41 33 lub Infolinii: 801 911 611. Pytania można kierować także na adres e-mail bok@polskaenergetykapro.pl.
Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy każdy Klient otrzymuje pismo powitalne, informujące o rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej. Dostarczymy również podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji, zawartą na mocy udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, podpisaną przez przedstawiciela Polskiej Energetyki PRO oraz przedstawiciela lokalnego Dystrybutora.

Jak powinienem rozwiązać umowę sprzedaży z moim obecnym Sprzedawcą energii?
Polska Energetyka PRO zachęca do udzielania naszej firmie stosownego pełnomocnictwa, które umożliwi nam podjęcie wszelkich formalności do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w tym także wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej. Dzięki takiemu pełnomocnictwu oszczędzasz czas, bo wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.

Jak mogę mieć wgląd w dokumenty, które podpisałem z Polską Energetykę PRO?
W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. Biura Obsługi Klienta +48 (22) 397 41 33, lub Infolinii: 801 911 611. Pytania można także kierować na adres e-mail bok@polskaenergetykapro.pl lub pisemnie na adres Polska Energetyka PRO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. Poza tym każdy Klient, który podpisał umowę z Polska Energetyka PRO, otrzymuje kopię podpisanych dokumentów.

Czy członek mojej rodziny (mąż/ żona) może uzyskać informację na temat zawartej przeze mnie umowy sprzedaży energii elektrycznej?
Wszelkie informacjie związane z realizacją umowy sprzedaży energii, Polska Energetyka PRO może udzielić tylko klientowi umownemu, czyli tej osobie, która zawarła umowę sprzedaży. Polska Energetyka PRO spełnia w ten sposób wymóg ochrony danych osobowych odbiorcy, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

Co się stanie kiedy złożę rezygnację z zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej?
Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient, który zawarł umowę poza lokalem sprzedawcy, może odstąpić od podpisanej umowy - wystarczy, że złoży oświadczenie o odstąpieniu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wtedy umowa jest uważana za niezawartą i nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z rezygnacją.
W przypadku złożenia rezygnacji (po ustawowo przysługujących 14 dniach) z umowy zawartej na czas określony, zgodnie z zapisami § 1 umowy sprzedaży energii elektrycznej – Sprzedawca może obciążyć Odbiorcę Opłatą Jednorazową z tytułu przedterminowego wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony.

Faktury i płatności


Ile faktur będę otrzymywać po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?

Po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej na Polską Energetykę PRO Klient otrzymuje 2 faktury: od Polskiej Energetyki PRO za sprzedaż energii elektrycznej oraz od lokalnego dystrybutora za przesył energii elektrycznej.

Co to jest faktura prognozowana?
Jednym z rodzajów faktury za energię elektryczną jest prognoza – to faktura z podaniem szacunkowej ilości energii zużywanej przez Klienta w miesiącu. Prognoza jest wyliczana na podstawie faktur rozliczeniowych z poprzedniego okresu, bierze pod uwagę średniodobowe zużycie energii elektrycznej. Polska Energetyka PRO w trakcie podpisywania umowy sprzedaży pozyskuje informację o planowanym rocznym/miesięcznym zużyciu energii elektrycznej. W Polskiej Energetyce PRO prognozą będzie pierwsza faktura za energię elektryczną.

Co to jest faktura rozliczeniowa?
Faktura rozliczeniowa zawiera rzeczywiste zużycie energii elektrycznej wg danych pomiarowych licznika, przekazanych do Polskiej Energetyki PRO przez lokalnego dystrybutora tzw. Odczyt rozliczeniowy. Wtedy też wskazane będzie, czy z rozliczenia poprzedniego okresu prognozy wynika niedopłata i Klient zobowiązny jest dokonać płatności, czy może powstała nadpłata po stronie Klienta. 

Czy muszę opłacać rachunki za energię zgodnie z prognozami zużycia energii?
Polska Energetyka PRO, tak jak inne przedsiębiorstwa energetyczne, wystawia faktury prognozujące, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego klient, który ma zawartą umowę na sprzedaż energii elektrycznej jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za energię.
Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, to w okresie tym można pobierać opłatę za energię w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia, z uwzględnieniem m.in. sezonowości poboru energii (okres wiosenno-letni/ jesienno- zimowy).

Co dzieje się w przypadku kiedy prognoza okazała się inna niż zużycie?
Gdy prognoza zużycia energii jest niedoszacowana, w kolejnym okresie rozliczeniowym powstaje niedopłata. Jest ona wskazana w fakturze rozliczeniowej i należy ja uregulować po otrzymaniu tejże faktury.
Gdy prognoza zużycia energii jest przeszacowana (zawyżona), w kolejnym okresie rozliczeniowym powstaje nadpłata.
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, nadpłata jest zaliczona na poczet najbliższych przyszłych płatności. Klient może otrzymać zwrot nadpłaconych środków, jeśli w terminie 14 dni od otrzymania faktury rozliczeniowej, złoży do Polskiej Energetyki PRO pismo z żądaniem zwrotu nadpłaty.


Jak mogę dowiedzieć się o swoich płatnościach / saldzie/ numerze konta bankowego?
W celu uzyskania informacji o saldzie, Polska Energetyka PRO zaprasza do kontaktu telefonicznego pod nr tel. Biuro Obsługi Klienta +48 (22) 397 41 33 lub Infolinia: 801 911 611. Pytania można także kierować na adres e-mail bok@polskaenergetykapro.pl lub pisemnie na adres Polska Energetyka PRO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

Jaki jest termin płatności za otrzymaną fakturę?
Termin płatności każdorazowo jest wskazany na fakturze - jest to 21 dni od daty wystawienia faktur prognozujących lub faktur rozliczeniowych.

Reklamacje i zgłoszenia

 

Jak jest okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji?
Polska Energetyka PRO rozpatruje reklamacje i wnioski w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

Jeśli Klient składa reklamację, czy może wstrzymać się z płatnością faktury za energie elektryczną?
Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania faktury za energię elektryczną.W przypadku uznania reklamacji Polska Energetyka PRO sporządzi korektę faktury.

Jak mogę złożyć reklamację?
Reklamację można złożyć pisemnie na adres Polska Energetyka PRO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. Przy zgłaszaniu reklamacji prosimy o podanie pełnych danych teleadresowych, numeru Punktu Poboru Energii Elektrycznej oraz aktualnego wskazania licznika energii elektrycznej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

 

W jakich sprawach mam się kontaktować z lokalnym Dystrybutorem?
Z lokalnym Dystrybutorem energii elektrycznej (zwanym także OSD – Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) należy się kontaktować w następujących tematach:

 • Uzyskanie informacji związanych z taryfą
 • Reklamacje związane z działaniem licznika
 • Jakość świadczenia usług dystrybucyjnych (zaniki napięcia itp.)
 • Kontrola licznika 
 • Awarie